Nụ cười nói lên tất cả !


Lương tâm là tiếng thì thầm của Thượng đế trong mỗi lòng chúng ta.

 

 

 

                                              cong_dep

  

                         

             nhakhoanetviet.com

           

 

           rang_su_03

 

 

          NK-NET-VIET01

 

 

        pic_sg_arch031

 

                                                     

          hngdng1                

     

Sử dụng nguồn tài nguyên y tế
hợp lý và sáng suốt đó là trách nhiệm
của thầy thuốc .

Hãy cho tôi một lời khuyên !

Dr.Viet

0902 115 115

0959 115 115

01998 115115

images9

 

 

 

 
Các bài viết khác