khop_can_ly_tuong

 Nhìn nghiêng:

- Nửa gần răng nanh hàm trên tiếp xúc nửa xa ranh nanh hàm dưới.

- Múi ngoài gần răng cối lớn hàm trên tiếp xúc trũng ngoài răng cối lớn hàm dưới.

- Các răng hàm trên phủ ngoài các răng hàm dưới.

 Mọi việc chỉnh nha đều phải hướng đến khớp lý tưởng.

Drviet400