damon_200 

 

DAMON clear

 Mắc cài chỉnh nha nắp trượt thẩm mỹ, Mắc cài sứ của tập đoàn chuyên sản xuất dụng cụ chỉnh nha ormco. Đây là mắc cài nắp trượt thẩm mỹ nắp trượt
đầu tiên đáp ứng nhu cầu chỉnh nha hiện đại.

www.ormco.com

 Tham vấn trực tiếp: 08.22115 555 - 0902 115 115

mini_synergyLux11

 Synergy lux

Mắc cài toàn sứ đa năng được thiết kế 6 cánh giúp
bạn linh động tự điều chỉnh lực tác động lên răng theo ý muốn của mình mà không cần đến nha sỹ.

www.rmotho.com

Tham vấn trực tiếp: 08.22115 555 - 0902 115 115

mac-cai-su1

Mắc cài Saphie

 Sự trong suốt của mắc cài saphie, một tầm bắt tay
người đối diện không thể phát hiện bạn đang đeo
mắc cài chỉnh nha.

www.orthotechnology.com

Tham vấn trực tiếp: 08.22115 555 - 0902.115115

Dr400