MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHỈNH NHA THAM KHẢO

                                                   

 Răng nanh mọc sai vị trí

 ranh_nanh-moc-sai

Di chuyển răng mọc  ngầm

chinh_nha_thach_11

Chỉnh nha không mắc cài

chinh_nha_02

Mắc cài mặt lưỡi

chinh_nha_mat_luoi_01

Măc cài trong suốt

mac_cai_trong_suot

DAMON systerm

mac_cai_DAMON_01

Mắc cài tự trượt DAMON

mac_cai_tu_truot_DAMON

Mắc cài trong suốt

 mac_cai_trong_suot_02

 Phân loại khớp cắn

khop_can_01

Phân loại khớp

khop_can_02

 

mini-twin1

 

Dr400

0902 115 115

0959 115 115

01998 115115

 

 KRXCAOTNODXCAOCJPQ9CA8NGQS0CAJEVWCCCAJH5V39CAYOMSNPCAMR19IMCALWY9EHCA0HMQ6UCA6XP8UYCAYX3MGDCANNWZVOCA25EGYGCAQGV3BZCAPHJNVACAATD4VOCAYC2UWZCADIX6KN