Hiện nay trên thị trường có rất nhiều hiện thống răng sứ, răng toàn sứ được ứng trong phục hồi nha khoa khoa lâm sàng, có những phôi sứ vật liệu có nguồn gốc rõ ràng, đôi khi có những nguồn gốc sứ chưa đăng kiểm hoặc chưa qua đăng kiểm của Bộ Y Tế Việt Nam.
Phân loại răng sứ:
 Chủng loại
 Zirconia HT
 Zirconia BF
 Zirconia BK
 Viết tắt
 High Translucency
 Block Full
 Block Kiss
 Tính chất
 * Sườn zirconia
* Phủ men sứ thẩm mỹ
 * Khối sứ zirconia toàn diện.
 * Phần chịu lực là khối sứ Zirconia, phần không chịu lực được phủ men sứ thẩm mỹ.
 Nguồn gốc xuất xứ:


 Cercon Zirconia
Dentply - USA
 Crystal Zirconia
USA
 Sagemax - Zirconia
USA
 Whitepeaks-Zirconia
USA
 Ceramill - Zirconia
Germany
 eMax Zirconia
Switzerland
 RailBowl - Zirconia
Korea
 ZiKon Zahn Zirconia
China