Nụ cười nói lên tất cả !


Lương tâm là tiếng thì thầm của Thượng đế trong mỗi lòng chúng ta.

 

Ghép xương ổ răng

   ghp-xuong-thm-1-12   ghp-xuong-thm-1-21  ghp-xuong-thm-1-31

 

1. Nhổ răng theo phương pháp truyền thống , xương hàm bị tiêu theo thời gian. Xương ổ răng không đủ độ dày bao bọc
trụ implant thay thế.

2. Để tạo đủ độ dày của xương ổ răng bao bọc quanh trụ implant thì phải tiến hành thêm một giai đoạn  ghép xương ổ răng.

Lấy một phần xương tự thân ghép thêm vào xương ổ răng .

3. Chờ sau 3 tháng mảnh xương ghép tích hợp với xương hàm thầy thuốc  tiếp tục thì  2 là đặt trụ implant.

 

 
Các bài viết khác