Nụ cười nói lên tất cả !


Lương tâm là tiếng thì thầm của Thượng đế trong mỗi lòng chúng ta.

 

Qui trình làm răng toàn sứ Zircad

 

QUI TRÌNH LÀM RĂNG TOÀN SỨ ZIRCAD

 

Răng toàn sứ ziconia ZirCAD được thực hiện bởi sự hỗ trợ của máy tính CAD/CAM(Computer Aided Design/Computer Aided Manufacture) tạo độ khít sát < 0,5mm giữa mão răng và trụ răng.

 hinh_1

 

 

Mẫu làm việc.

Mẫu được lấy từ khoa lâm sàng sau khi xử lý sạch .

Đổ thạch cao tương ứng với mẫu hàm thật.

 

 hinh_3

 

 hinh_4

 

Mẫu hàm qua bộ phận Cad Cam được Scan bằng thiết bị Scan inEos Blue Light truyền hình ảnh vào máy vi tính

 hinh_5

 

Xây dựng và thiết kế cầu răng trên máy tính.

 hinh_6

 

Hệ thống máy tiện cắt tự động với 3 cánh tay robot.

 

 

untitled

Khung sườn ziconia hoàn tất dưới sự hỗ trợ của máy tính.

 

 
Các bài viết khác