Nụ cười nói lên tất cả !


Lương tâm là tiếng thì thầm của Thượng đế trong mỗi lòng chúng ta.

 

Chuẩn mực của thầy thuốc Việt Nam !

gh

  

Chuẩn mực của thầy thuốc Việt Nam !

1.Công tâm với mọi người ,  mọi việc.


2. Lập kế hoạch điều trị chuẩn mực và rõ ràng.


3. Cùng với khách hàng chọn giải pháp an toàn và hợp lý nhất.

 


4. Tôn trọng quyền quyết định của khách hàng ,
chấp nhận hoặc bác bỏ đề nghị của thầy thuốc.


5. Thầy thuốc không được quyền bỏ mặc khách hàng.
Khi gặp trường hợp khó phải chuyển khách hàng đến
thầy thuốc có chuyên môn cao hơn.


6. Phải duy trì các chuẩn mực chuyên môn.
Kế hoạch nằm ngoài chuẩn mực chuyên môn cần
phải có sự đồng thuận của khách hàng.


7.Nhận thù lao phù hợp , tương ứng với công việc.
Không vì tư lợi đến tiền bạc làm ảnh hưởng chuyên môn.


8. Luôn kiện toàn và tinh luyện kỹ năng chuyên môn.
Tận tụy và tập trung trong khi hành nghề.


9. Sử dụng tài nguyên y tế một cách sáng suốt nhằm
đem lại lợi ích cho khách hàng và cộng đồng.


10.Tuân thủ các chuẩn mực qui định của địa phương và quốc gia.
Kính trọng tổ nghiệp và tôn trọng đồng nghiệp.

Cảm ơn các thế hệ thầy thuốc !
Đã để lại cho chúng ta một kho tàng tri thức.
Đó là tri thức về y học .

                          Dr.Viet

Web :    nhakhoaonline.com.vn
Email :  dr.vietonline.com.vn
Hotline : 01215. 272. 272

 
Các bài viết khác