Nụ cười nói lên tất cả !


Lương tâm là tiếng thì thầm của Thượng đế trong mỗi lòng chúng ta.

 

Thất bại trong điều trị là gì ?

CA2CXDYXThất bại trong điều trị là gì ?

Thàng công trong điều trị nha khoa là kế hoạch ban đầu trùng hợp với kết quả sau cùng.
Thất bại trong điều trị nha khoa là kế hoạch ban đầu không đúng với kết quả sau cùng.

 

 

Mức độ thất bại :
Mức độ 1 : Kế hoạch ban đầu không đúng với kết quả dự định nhưng đúng với kế hoạch dự phòng.
Mức độ 2 : Kế hoạch ban đầu không đúng với kết quả dự định nhưng sai lệch có thể sửa chữa được.
Mức độ 3 : Kế hoạch ban đầu không đúng với kết quả dự định nhưng sai lệch không thể sửa chữa được.
Mức độ 4 : Kế hoạch ban đầu không đúng với kết quả dự định nhưng sai lệch bị ảnh hưởng đến công việc tiếp theo.

Theo tổ chức Y tế thế giới tỉ lệ thất bại trong y khoa ở nhữ nước có chương trình chăm sóc sức khỏe tốt như Canada, Uc,... khoảng 8 %.

 
Các bài viết khác